ZELENÝ BUICK ROADMASTER

07 / 05 / 2016
ZELENÝ BUICK ROADMASTER

se vymotal ze sítě ulic starého města, protáhl se ucpaným Vedadem a zařadil se do rychlého pruhu na Avenidě de la Independencia. Zvuk, který jsem zachytil v kabině vozu, byl rozechvělý nárazy horkého vzduchu, prskal a chrčel jako dopálená kočka nebo špatně připojený mikrofon. Šofer  povytáhl okno,  naklonil se přes volant, a léta praktikovaným grifem si připálil zpola vyklepanou cigaretu.  Dlouze a požitkářsky natáhl štiplavý a nefiltrovaný kouř do plic a zbytek Populárek v nevzhledně pomačkaném obalu nabídl i svému spolujezdci.

Havana rychle mizela z očí.  Odlétala od čelního skla jako hejno papoušků vyplašené střelbou ze vzduchovky. Prchavě rtuťovité dojmy, které po sobě ve zrakovém centru mozku zanechávala, se podobaly ledabylým a sotva ulpývajícím kapkám americké retuše nanášející líbivý přelud, obzor rozechvělé utopie.

„ Nemusíš chvátat,“ brzdím příliš rozjetého řidiče, „mám dost času.“ „Ta bien,“ odvětí,  pohodlně se sesune do sedačky a na plné koule osolí retro hit Glorie Estefan:  Turn the Beat Around.  Moji podmračenou tvář  náhle rozjasní úsměv, který se  vzápětí  stáhne lehkou ironií. Jakmile se však letmým pohledem ujistím, že to myslí vážně, poddám se devadesátkové náladě a nenuceně si vystrčím loket ze staženého okna: „ Turn the beat around, love to hear percussion, turn in upside down…“

Zelený Buick, do něhož si mezitím přisedl celý orchestr Miami Sound Machine, se  pomalu ale jistě přibližuje k mezinárodnímu letišti.

Přestože cítím, jak se mi plnou vahou o předloktí opírá polední slunce,  uvnitř vozu nesedím. Aby se neřeklo, průběžně udržuji konverzaci, ale větší částí své bytosti bloudím v ulicích staré Havany, kde v  prostoru rozlehlé přítomnosti – někde mezi Acostou a Lamparillou –   potkávám živé mrtvé ze včerejší noci.

Objeví se a  hned zas zmizí, a spolu s nimi i  potutelné úsměvy  a unavené oči  se zbytky bílé maskary schované za slunečními brýlemi. Já však jejich „skutečné tváře“ poznávám stejně spolehlivě jako nezaměnitelnou  vůni  papáje, benzínu,  laciných deodorantů,  zatuchlé vlhkosti,  psí moči a robustního kouře z doutníků, která je nasáklá v ulicích staré Havany.

Zatímco se ještě po půlnoci svíjeli v katatonických křečích, nyní, pár hodin poté, vedou dítě do školky, svorně pracují či se naopak vykecávají na obrubníku. Duch mrtvých, který s nimi házel o stěny, nemilosrdně je  vláčel po podlaze a projel jejich páteř škubajícím se výbojem elektrického úhoře, opustil jejich těla spolu s přebytečnými slinami odkapávajícími z koutků v podobě husté, našlehané pěny.

Babalu ayé! myslel jsem, že už se mnou jen tak něco neotřese! Myslel jsem, že už jsem toho zažil  viděl dost. Noc před odjezdem mě však do sebe úzkým, zvukovod připomínajícím otvorem, vtáhl zvuk bataa;  chvějící se a kohoutí krví potřísněné membrány bubnů provázející„rituálem mrtvých“, Toque de los Muertos.

Nepamatuji se  přesně, jak dlouho jsem vydržel stát „pevně na zemi“ v pozici  nezasvěceného pozorovatele,  nežli se mě zmocnil nadosobní vír mocné, neznámé energie. Nezapomenu naopak na „svěcenou vodu“ chuti rumu prýštícího z jejích úst,  nasládlou horkost jejího jazyka, nezapomenu na voskově ohebné a přitom toporné postavy vcházející za opory do ulic noční Havany, a na to, jak klečím v kaluži potáhnuté šmouhami petroleje, klaním se bohům Santeríe a hřbetem ruky chráním plamen svíčky, aby nezhasl.

Na, vem si ještě jednu, “ máchne mi před obličejem krabičkou cigaret řidič Eduardo a  vzápětí spustí proud vulgárních nadávek  na projíždějící „neschopné řidiče“ , který na čas rozptýlí temné a shlukující se  obrazy plující v mé mysli.

Papež už odjel, amigo?“ narážím na jeho  tu – puta – madre kletí a v druhém plánu i na dějinně přelomovou chvíli, kdy po něm na Kubu přijedou  Obama a Jagger , zkompletují  „tříkrálovou“ partu velvyslanců Západu, a příliv amerických turistů promění „starou dobrou Kubu“ na Cancún s pořadovým číslem dvě.

Mne přitom potěšilo, že jsem  i napřesrok našel vše na svém místě:  výpary, vůně, zvuky, barvy, roky neopravené díry, jámy a rigoly, stánek s rychlým občerstvením, neodmyslitelnou kapkou  guajávové šťávy v plném výstřihu paní  Elisy i pokoj s modrým balkónem, který si  kvůli levné ceně a výhledu k nezaplacení pronajímám na Calle Habana.

Eduardův bratranec, „Švihák Pepé“, obývající stejné podlaží, dosud neshodil ten směšný knírek, a jeho máti o něm nepřestala tvrdit, že je „loco“, švihlej, což nelze brát tak úplně vážně, protože to o sobě tvrdí všichni Kubánci.

Ne zcela normálně si naopak připadám já,  protože jsem si nikdy nepřipustil, že mě přemůže touha po známém. Namísto toho, abych pokračoval v  tradici „objevování neznámého“, navštěvuji „staré známé“, udržuji glokální sousedské stavy  a navazuji na životní příběhy tam, kde jsem minule skončil.

Téměř poslepu klepu  na dveře zeleného „casa particular“ a otevírá mi  rozesmátá Jacynthe s vypracovanými, ale zároveň  lehce oplácanými  stehny obtaženými v džínových kraťasech. Před rokem mě v Trinidadu utáhla na byt na „langustu po kreolsku“, která byla stejně jako ona sama „muy rica“, k sežrání (a díky  tomu jsem si konečně dokázal odpovědět na poněkud  mystickou otázku antropologa Batesona, jenž se studentů ptal na to, co spojuje kraba s langustou, orchidej s petrklíčem, všechny čtyři se mnou a mne s vámi).

„Luxus“ mé  dovolené  s „plnou penzí“ však  spočíval především  tom, že mi bylo dovoleno  vrátit se v čase na „ostrovy blaženosti“, které vlnobití středověké imaginace postupně odsouvalo stále více na Západ. Nový svět, u jehož antilských břehů zakotvil Kolumbus, měl v očích Evropanů „od počátku času“ utopický rozměr. Představoval znovu nalezený ráj, prostor zabydlený bytostmi „v ryzím stavu“, kam lze projektovat naděje, nesplněné sny a neuskutečněné ideály. A také měl k dispozici čas, který běží „od nuly“ a umožňuje tak „znovu – objevit“ a nově zpracovat starozákonní, starořecké a středověké mýty.

„Gloria  ještě zpívá? Už jsem o ní dlouho neslyšel,…“ obrátím se na řidiče poté, co dozní šlágr havanské rodačky. Žije v Miami, ale zpívá,  a furt je skvělá,“ ujistí mě Pepého bratranec. Nejspíš ji trochu glorifikuje, protože pro „obyčejné Kubánce“ je uctívanou  ikonou,  zosobněním úspěchu a jeho dosud živoucím příkladem.

Hermano, no es fácil,“ (brácho, není to (tady) snadný) přehodí řidič desku a na dvě tři sekundy se dramaticky odmlčí. Vím přesně,  co bude následovat, ale nedovolil bych si říci, že je to ohrané téma. Touto „předmluvou“ se na Kubě obvykle roztáčí lamentování na nesnadný život, a setkal jsem se s ní na nárožích, v každodenním prohazování slov, ale i v rámci modliteb k Panně Marii Slitovné v Cobre či k černé Yemayé v Regle…

Pochopil jsem,  že jde o  pokračování společenské konverzace, která následuje po obligátním  „jak se máš“, a smyslem toho všeho není samoúčelné stěžování, ale spíše uvolněné „sdílení problému“, hledání východisek a tvůrčích cest. I přesto, a nebo právě proto, utnu téma ještě v zárodku.

Sám mám momentálně prachy tak akorát na taxík a  nechce  se mi předstírat „autentickou spoluúčast“ přikyvováním v rytmu Glorie (in excelso). Eduarda tohle nespolečenské rouhání evidentně vyvede z míry a nejspíše si pomyslí, že jsem arogantní hlupák. Přesně ten typ,  který se ani nepokusil odštípnout nablýskanou metalízu americké káry, v níž si vozí zadek,  aby nahlédl život „v reálných barvách“, bez turistického pozlátka.

Na to, abych ho přesvědčoval o opaku, není čas a ani vhodná chvíle. Nejspíš by se mi to ani nepovedlo, ale musel bych být opravdu slepý, abych přehlédl skutečnost, že pokusy uskutečnit „vysněnou republiku“, která by spočívala na rovnější spravedlnosti, lépe pochopené svobodě a rovnoměrně rozděleném štěstí mezi lidmi, očividně selhaly.

Zároveň jsem si však všiml toho,  že existenční nutnost improvizovat, překonávat překážky a stráze ve výsledku málokdy plodí život jalový,  tupý a prázdný.

Pohodlné vegetování má vždycky blíže k zahnívání nežli k růstu nových vývojových možností, což se týká i  forem úniků z horečné, stereotypní  a frustrující každodennosti.

Kuba je svou podstatou  trans – kulturní: přesazuje a zároveň přesahuje naplavené kulturní výhonky, což se zdaleka netýká jen náboženského synkretismu,  v jehož rámci dochází k „soudružení a souložení“ katolické sv. Barbary s živelným yorubským Changém. V karibském areálu rovněž došlo  k „zázračnému setkání“ socialistického realismu a surrealismu, které na nedalekých frankofonních ostrovech stvořilo předobraz „literatury zázračné skutečnosti“ (pozdějšího magického realismu).

I proto se mohou  „sny o návratu do vlasti s miss karibské oblasti“ zhmotnit na liduprázdném  a pompézně ošuntělém malecónu zaplivané Gibary, která se přiživuje na pověsti Kolumbova prvního kotviště na březích Kuby.

Betonové,  monotónní, opakující se pásmo každodennosti jakoby nutilo člověka snít, tu a tam si něco přimyslet, a udělat z nesmyslného ničeho smysluplné něco. I za cenu toho, že v rozpadlé a opuštěné tovární hale půvabné květy nerostou…

„Tak  jsme tady,“ přizastavuje řidič u obrubníku odletové haly a vrací mě zpátky do reality,  zpátky na zem. „Ok. Kolik to dělá. Pětadvacet?“ „Jako vždycky, amigo.“ Zpět hledím nehledět, vybaví se mi  název rozhovoru, v němž mi kdysi o Kubě vyprávěla Zuzana Navarová, a za tím, co jsem prožil,  rozhodně zabouchnu dveře. “Sbohem, Eduardo.“ „Hasta la próxima,“ na  viděnou příště.


Klíčová slova: , , , , , , ,


.: komentáře?

Můžeš použít tyto tágy:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Digest
UMA ILHA MÁGICA DE MOCAMBIQUE

UMA ILHA MÁGICA DE MOCAMBIQUE

#ENDOFVIOLENCE2018

#ENDOFVIOLENCE2018

FASHION BIBLE A LA FRANCE

FASHION BIBLE A LA FRANCE

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č.1.

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č.1.

S LOUTKAMI KOLEM SVĚTA

S LOUTKAMI KOLEM SVĚTA

PO STOPÁCH CHARLESE DARWINA

PO STOPÁCH CHARLESE DARWINA


 • kyrie irving shoes
 • lebron james shoes
 • kyrie 4
 • puma fenty
 • lebron soldier 11
 • asics shoes
 • stephen curry shoes
 • pg shoes
 • puma fenty slides
 • lebron 14
 • curry Shoes
 • puma rihanna creepers
 • nmd human race
 • curry shoes
 • yeezy shoes
 • adidas nmd
 • lebron soldier 10
 • puma fenty
 • lebron soldier
 • lebron 15
 • kyrie 4
 • curry one
 • kd shoes
 • Curry 1
 • nike vapormax
 • kyrie 1
 • kyrie 2
 • adidas nmd shoes
 • ugg 5250
 • john wall shoes
 • ugg 5815
 • nike pg 2
 • kyrie irving shoes
 • adidas john wall
 • j wall shoes
 • http://www.asicsshoes.us.com
 • curry 3 shoes
 • kyrie irving jersey
 • curry 3
 • kd 9
 • kd shoes
 • Kevin Durant shoes
 • kobe 12
 • http://www.kd-9.org
 • yeezy boost 350 v2
 • http://www.kyrieirvingshoes.us.com
 • kd shoes
 • Curry 3
 • Curry 1
 • adidas yeezy wave runner 7000
 • stephen curry shoes
 • http://www.curry1.org
 • kevin durant shoes
 • yeezy boost
 • adidas nmd Runner
 • adidas nmd r1
 • kobe 10
 • adidas crazy explosive
 • adidas tennis hu
 • adidas tennis hu pharrell
 • air max 90
 • kobe 10 shoes
 • adidas nmd xr1
 • kobe shoes
 • curry one
 • curry one
 • hyperdunk 2016
 • kyrie irving shoes
 • nike hyperdunk 2016
 • ugg 5803
 • kobe bryant shoes
 • adidas nmd
 • kobe bryant shoes
 • hyperdunk shoes
 • vans shoes
 • Hyperdunk Flyknit Shoes
 • vans outlet
 • vans for sale
 • nike hyperdunk
 • Curry 3
 • yeezy 350 boost
 • Baseball Bats
 • kobe bryant shoes
 • lebron soldier
 • kyrie 4 Shoes
 • kyrie 4
 • under armour shoes
 • nike lebron soldier
 • adidas tubular instinct
 • adidas tubular instinct boost
 • adidas ultra boost
 • adidas tubular
 • lebron soldier shoes
 • air jordan shoes
 • air max shoes
 • nike air max
 • air max nike
 • lebron soldier shoes
 • soldier shoes
 • air max 90
 • air max 95
 • bape hoodie
 • adidas nmd human race
 • nmd human race
 • bape jacket
 • bape hoodie
 • bape clothing
 • ben simmons jersey
 • bape hoodie jacket
 • bape hoodie shark
 • bape puma
 • bape Pants
 • Asics Gel Kayano
 • kobe 11
 • Curry One
 • stephen curry shoes
 • Kobe Shoes
 • harden shoes
 • kobe 11 shoes
 • Curry 2
 • Curry 2
 • Harden 1
 • Curry 2
 • Gel Kayano
 • James Harden Shoes
 • curry one
 • lebron soldier
 • lebron 10 soldier
 • kyrie 4
 • nike lebron soldier
 • Curry Shoes 2015
 • Harden 1 Shoes
 • James Harden Shoes
 • Cheap Baseball Bats
 • Harden Shoes
 • Asics Kayano
 • James Harden 1
 • Baseball Bats For Sale
 • Under Armour Curry Shoes
 • kobe x
 • Kobe 10
 • Asics Running Shoes
 • Baseball Bats Outlet
 • Cheap Harden 1
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • yeezy 950
 • Baseball Bats Store
 • Curry One Mvp
 • Nike Harden Shoes
 • Asics Shoes
 • Baseball Bat
 • Nike Kobe Shoes
 • Harden Shoes
 • Under Armour Store
 • Baseball Bats Sale
 • Asics Shoes Women
 • Curry 2 Shoes
 • Curry Shoes
 • curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • Under Armour curry one
 • James Harden Shoes
 • stephen curry shoes
 • Steph Curry 1
 • Asics Shoes Men
 • Stephen Curry Shoes
 • kobe basketball Shoes
 • Nike Harden Shoes
 • Nike James Harden Shoes
 • Harden Shoes For sale
 • Harden Shoes Sale
 • yeezy boost
 • new balance shoes
 • kanye west shoes
 • http://www.yeezyshoes.us.com
 • kobe x shoes
 • kd 8
 • adidas rose shoes
 • derrick rose shoes
 • adidas nmd xr1
 • adidas nmd r1
 • adidas nmd
 • adidas nmd runner
 • adidas nmd pk
 • adidas nmd footlocker
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • adidas nmd r1 primeknit
 • joel embiid jersey
 • nike air vapormax flyknit
 • new era caps
 • adidas rose shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • kobe 12 shoes
 • kyrie 3
 • nike kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • air max shoes
 • nike air max shoes
 • stuart weitzman boots
 • nike air max
 • kevin durant shoes
 • kd vii
 • kd 7
 • curry 3
 • curry 3 shoes
 • ua curry 3
 • curry 3 low
 • kyrie 3
 • adidas porsche shoes
 • adidas porsche design shoes
 • lebron james shoes
 • kobe shoes 2015
 • nike air shoes
 • nike air max shoes
 • kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • nike kyire 3
 • cheap air max shoes
 • air max shoes
 • kd vii shoes
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • adidas zx flux
 • adidas zx
 • jordan retro
 • adidas tubular
 • adidas flux
 • cheap kd shoes
 • adidas ultra boost
 • kobe shoes nba
 • palladium boots
 • lebron soldier 10
 • nike air max 2017
 • air max 2017
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • nike lebron soldier
 • air jordan retro/a>
 • cheap kobe shoes
 • soldier 10
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • kevin durant shoes
 • jordan retro shoes
 • hyperdunk 2017
 • kd 7 shoes
 • kevin durant shoes mvp
 • porsche design shoes
 • adidas porsche design
 • adidas shoes
 • kevin bryant shoes
 • kd shoes store
 • kd 7
 • herve leger dresses
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kd shoes
 • kd sneaker
 • adidas alphabounce
 • adidas boost
 • adidas d rose 7
 • jeremy scott adidas
 • nike sb dunk
 • jeremy scott wings
 • jeremy scott shoes
 • js wings
 • adidas terrex
 • lebron shoes
 • kobe shoes
 • balenciaga shoes
 • kobe bryant shoes
 • asics gel kayano 23
 • canada goose
 • asics gel kayano 22
 • asics gel lyte iii
 • adidas yeezy boost
 • adidas eqt
 • kd 10
 • nike kd 10
 • ugg classic boots
 • kyrie 3
 • adidas nmd r2
 • adidas nmd womens
 • keen uneek sandals
 • prada shoes
 • air jordan 31
 • nike air poresto
 • nike air vapormax
 • nike huarache
 • nike vapormax shoes
 • curry shoes
 • stephen curry shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie irving basketball shoes
 • yeezy boost
 • reebok pump fury
 • reebok pump superme
 • adidas yeezy boost 350 v2 zebra
 • kevin durant jersey
 • adidas iniki
 • wholesale hats
 • nike air more uptempo
 • kobe bryant jersey
 • wholesale caps
 • adidas superstar
 • curry 4
 • curry 4
 • kd 10
 • nike kd 10
 • kevin durant 10
 • adidas pure boost
 • lebron james shoes
 • curry 4
 • birkenstock sandals
 • birkenstock shoes
 • nike roshe run
 • new balance running shoes
 • giannis antetokounmpo jersey
 • puma suede
 • adidas climacool shoes
 • adidas climacool
 • adidas harden vol 2
 • nike zoom vaporfly
 • mizuno shoes
 • ultra boost shoes