Vizuální antropologie

31 / 01 / 2010
Vizuální antropologie

Předmět je zaměřen na porozumění role obrazu v disciplíně tradičně reprezentované textem jako znakovým systémem, jehož prostřednictvím lze kulturu nejenže „přečíst“, ale i „zapsat“. Studenti se v průběhu kurzu seznámí nejen se základy teorie a metodologie vizuální antropologie, ale i s praktickými možnostmi její aplikace do vlastních výzkumných projektů.

1. Kultura obrazu: (mýtus, hyletický kulturní okruh, symbol, obraz)

Povinná literatura: Flusser, V . (2001) : Do universa technických obrazů. Praha: OSPVU.   (str.42-59)

2. Vize vizuální antropologie: (historie, teorie, metodologie, představitelé )

Povinná literatura:  Sztompka, P. (2008) : Vizuální sociologie. Praha:Slon. (str. 5-15)

Filmová excerpta:     Nanook of the North.   Robert Flaherty, Canada, 1922.

3.  Očima druhých (epistemologická role zúčastněného pozorovatele a pozorovaného)

Povinná literatura: Budil, I. (2001): Za obzor Západu.  Praha: Triton. (str. 13-28)

Foto: Janowitz, Piotr, Warsaw.

Filmová excerpta:   Street photography. Joel Meyerowitz, New York, 1995.

4.  Jak číst fotografii (fotografický obraz a jeho analýza)

Povinná literatura:  Sztompka, P.: Vizuální sociologie.(2008):  Praha: SLON. ( str. 23-32)

Filmová excerpta:     Čelověk s kinoaparatom . Dziga Vertov, Sovětský svaz, 1929.

Foto: Sebastiao Salgado, Workers, Brasil.

Antonin Kratochvil, Broken Dream.

5.  Nefilmuj to na mě ( vymezení dokumentárního filmu ve vztahu k „hranému“ filmu a jeho etnografické možnosti)

Povinná literatura:     Gauthier, G. (2004):  Dokumentární film, jiná kinematografie (str. 13- 25).

Filmová excerpta:   Rouch, J.:The Mad Masters, Niger.

6.  Viděti nevídané (etnografie imaginace)

Povinná literatura:Durand. G. : Antropologické struktury imaginace In: Borecký, V (1996). : Imaginace a kultura. Praha: Karolinum. (str. 46-55)

Filmová excerpta:  Shamans in the  Blind Country, Nepal.

7.  Co odečíst z  tváře: (Eckman, obličejová schémata, vizualizace emocí)

Povinná literatura: Blažek, V.; Trnka, R (2009) : Lidský obličej: Vnímání tváře z pohledu kognitivních, behaviorálních a sociálnch věd. Praha: Karolinum. (str. ..)

8.  Divy divadla (vizualizace  a ritualizace gest a pohybu)

Povinná literatura: Barba, E; Savarese, N. (2000) : Slovník divadelní antropologie. Praha: Divadelní ústav. (str. 102-115)

Filmová excerpta:  Meadová, M. , Bateson, G. : Trance and dance in Bali.

9. Cesta z města (explorace prostorového obrazu města a venkova)

Povinná literatura: Blažek, B. (1998): Venkov, města, média. Praha: Slon. (str. 71-86)

Foto: Rudolf Šmíd: vizuální etnografie venkova.

10. Děti obrazovky (etnografie televize, narativa soup opery a sociální romance)

Povinná literatura: Blažek, B. (1995): Tváří tvář v obrazovce. Praha: Slon. (str. 43-54).

Filová excerpta:

11. Zajatci image: (imagologie, ikonické universum a obraz současnosti)

Povinná literatura: Lipovetsky, G. (2002): Říše pomíjivosti: Móda a její úděl v moderních společnostech. Praha:
Prostor. (Kapitola VI. .Kultura módních médií.)

Filmová excerpta:

(12. Antropolog  za kamerou: (plátno pro hosta))

Mgr. Miroslav Horák: Léčba drogových závislostí tradiční domorodou medicínou peruánské Amazonie okem kamery.
.: komentáře?

Můžeš použít tyto tágy:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Digest
LIDSTVO ZNOVU STOJÍ NA ROZCESTÍ

LIDSTVO ZNOVU STOJÍ NA ROZCESTÍ

UMA ILHA MÁGICA DE MOCAMBIQUE

UMA ILHA MÁGICA DE MOCAMBIQUE

#ENDOFVIOLENCE2018

#ENDOFVIOLENCE2018

FASHION BIBLE A LA FRANCE

FASHION BIBLE A LA FRANCE

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č.1.

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č.1.

S LOUTKAMI KOLEM SVĚTA

S LOUTKAMI KOLEM SVĚTA