Vizuální antropologie

31 / 01 / 2010
Vizuální antropologie

Předmět je zaměřen na porozumění role obrazu v disciplíně tradičně reprezentované textem jako znakovým systémem, jehož prostřednictvím lze kulturu nejenže „přečíst“, ale i „zapsat“. Studenti se v průběhu kurzu seznámí nejen se základy teorie a metodologie vizuální antropologie, ale i s praktickými možnostmi její aplikace do vlastních výzkumných projektů.

1. Kultura obrazu: (mýtus, hyletický kulturní okruh, symbol, obraz)

Povinná literatura: Flusser, V . (2001) : Do universa technických obrazů. Praha: OSPVU.   (str.42-59)

2. Vize vizuální antropologie: (historie, teorie, metodologie, představitelé )

Povinná literatura:  Sztompka, P. (2008) : Vizuální sociologie. Praha:Slon. (str. 5-15)

Filmová excerpta:     Nanook of the North.   Robert Flaherty, Canada, 1922.

3.  Očima druhých (epistemologická role zúčastněného pozorovatele a pozorovaného)

Povinná literatura: Budil, I. (2001): Za obzor Západu.  Praha: Triton. (str. 13-28)

Foto: Janowitz, Piotr, Warsaw.

Filmová excerpta:   Street photography. Joel Meyerowitz, New York, 1995.

4.  Jak číst fotografii (fotografický obraz a jeho analýza)

Povinná literatura:  Sztompka, P.: Vizuální sociologie.(2008):  Praha: SLON. ( str. 23-32)

Filmová excerpta:     Čelověk s kinoaparatom . Dziga Vertov, Sovětský svaz, 1929.

Foto: Sebastiao Salgado, Workers, Brasil.

Antonin Kratochvil, Broken Dream.

5.  Nefilmuj to na mě ( vymezení dokumentárního filmu ve vztahu k „hranému“ filmu a jeho etnografické možnosti)

Povinná literatura:     Gauthier, G. (2004):  Dokumentární film, jiná kinematografie (str. 13- 25).

Filmová excerpta:   Rouch, J.:The Mad Masters, Niger.

6.  Viděti nevídané (etnografie imaginace)

Povinná literatura:Durand. G. : Antropologické struktury imaginace In: Borecký, V (1996). : Imaginace a kultura. Praha: Karolinum. (str. 46-55)

Filmová excerpta:  Shamans in the  Blind Country, Nepal.

7.  Co odečíst z  tváře: (Eckman, obličejová schémata, vizualizace emocí)

Povinná literatura: Blažek, V.; Trnka, R (2009) : Lidský obličej: Vnímání tváře z pohledu kognitivních, behaviorálních a sociálnch věd. Praha: Karolinum. (str. ..)

8.  Divy divadla (vizualizace  a ritualizace gest a pohybu)

Povinná literatura: Barba, E; Savarese, N. (2000) : Slovník divadelní antropologie. Praha: Divadelní ústav. (str. 102-115)

Filmová excerpta:  Meadová, M. , Bateson, G. : Trance and dance in Bali.

9. Cesta z města (explorace prostorového obrazu města a venkova)

Povinná literatura: Blažek, B. (1998): Venkov, města, média. Praha: Slon. (str. 71-86)

Foto: Rudolf Šmíd: vizuální etnografie venkova.

10. Děti obrazovky (etnografie televize, narativa soup opery a sociální romance)

Povinná literatura: Blažek, B. (1995): Tváří tvář v obrazovce. Praha: Slon. (str. 43-54).

Filová excerpta:

11. Zajatci image: (imagologie, ikonické universum a obraz současnosti)

Povinná literatura: Lipovetsky, G. (2002): Říše pomíjivosti: Móda a její úděl v moderních společnostech. Praha:
Prostor. (Kapitola VI. .Kultura módních médií.)

Filmová excerpta:

(12. Antropolog  za kamerou: (plátno pro hosta))

Mgr. Miroslav Horák: Léčba drogových závislostí tradiční domorodou medicínou peruánské Amazonie okem kamery.
.: komentáře?

Můžeš použít tyto tágy:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Digest
PO STOPÁCH CHARLESE DARWINA

PO STOPÁCH CHARLESE DARWINA

PAMĚTNÍ KNIHY TÁBORSKÉ TABÁKOVÉ TOVÁRNY PO SEDMDESÁTI LETECH ZNOVU OŽILY

PAMĚTNÍ KNIHY TÁBORSKÉ TABÁKOVÉ TOVÁRNY PO SEDMDESÁTI LETECH ZNOVU OŽILY

WORLD IN PICTURES

WORLD IN PICTURES

ROZHOVOR PRO BARBAR

ROZHOVOR PRO BARBAR

ROZHOVOR PRO TÁBORSKÝ DENÍK

ROZHOVOR PRO TÁBORSKÝ DENÍK

IN SEARCH OF BEAUTY

IN SEARCH OF BEAUTY