KURZ VĚDECKÉ A CESTOPISNÉ ŽURNALISTIKY

27 / 01 / 2014
KURZ VĚDECKÉ A CESTOPISNÉ ŽURNALISTIKY

V letním semestru bude Kreativním modulem FHS UK vypsán kurz Vědecké a cestopisné žurnalistiky, na nějž jsou srdečně vítáni všichni někdejší, ale třeba i budoucí studenti.  Cílem kurzu by mělo být  teoretické i praktické osvojení publicistických žánrů, které mohou zprostředkovat vědecké, resp. antropologické poznatky širší veřejnosti. Studenti si v jeho průběhu vyzkouší základy redakční práce, seznámí se blíže s mediálním prostředím a naučí se v něm efektivněji komunikovat slovem i obrazem.

>> sylabus:
1. blok: 
1) Psaní není „žádná věda“ aneb úvod do vědecké a cestopisné žurnalistiky. (Tradice a budoucnost oboru/ hlavní představitelé / přehled a charakteristika základních žánrů.)

2) Síla příběhu aneb „We think in terms of stories“. (Identifikace příběhu a narativní techniky.)

3) Etnografie a cestopis aneb antropolog v terénu. (Sociální a kulturní antropologie a její techniky uplatnitelné v rámci cestopisné žurnalistiky.)

4) Pop & science aneb popularizace vědy v médiích. (Věda vs. média / rešerše /vědecké novinky / fact checking .)

5) Svět v obraze aneb jak komunikovat prostřednictvím fotografie. (Kazuistika ze spolupráce s UNICEFem Mosambik / fotografie a emoce/ reportáž / street-photography / fotoesej.)

2. blok: 
1) Antropologie v praxi (Úvod do praktické části a diskuse nad možnostmi uplatnění aplikované antropologie, resp. vědecké a cestopisné žurnalistiky v rámci kariéry /zaměstnání).

2) Tvůrčí dílna (Práce ve fokálních skupinách zaměřených na představení témat a konkrétního zpracování draftů zadaných na konci prvního bloku).

3) Ukaž se (Prezentace vybraných draftů, identifikace jejich silných i slabých částí a doporučení směrovaná k jejich finalizaci).

4) Host do domu (Guest lecturer z praxe, šéfredaktor či šéf editor populárně vědeckého časopisu typu National Geographic, případně renomovanější cestopisný reportér apod.).

how to lose belly fat fast for men

5) Kulatý stůl (Závěrečná interaktivní diskuse či otázky směrované k hostovi či celému kurzu).

Komentáře jsou uzavřeny.

Digest
LIDSTVO ZNOVU STOJÍ NA ROZCESTÍ

LIDSTVO ZNOVU STOJÍ NA ROZCESTÍ

UMA ILHA MÁGICA DE MOCAMBIQUE

UMA ILHA MÁGICA DE MOCAMBIQUE

#ENDOFVIOLENCE2018

#ENDOFVIOLENCE2018

FASHION BIBLE A LA FRANCE

FASHION BIBLE A LA FRANCE

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č.1.

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č.1.

S LOUTKAMI KOLEM SVĚTA

S LOUTKAMI KOLEM SVĚTA