Antropologie těla

30 / 09 / 2009
Antropologie těla

Předmět je zaměřen na obecně-antropologické porozumění lidskému tělu jako biopsychosociální entitě. Studenti se ve vybraných kapitolách seznámí s tělem v antropologickém diskurzu a naučí se jej vnímat v interdisciplinárních vztazích.

This course focuses on developing the anthropological comprehension of the human body as a bio-psycho-social entity. Students are introduced to the anthropological discourse of the issue, and are taught to approach the issue in inderdisciplinary perspectives.

1. TĚLO A VTĚLENÍ: Descartův omyl a princip embodimentu
Povinná literatura: Komárek, S (2005): Spasení těla. Praha: Mladá fronta. (str. 12-22)

2. TĚLO HIPPOKRATOVO: Corpus Hippocraticum aneb malé kompendium fyzické antropologie
Povinná literatura: Soukup, V. (2004): Dějiny antropologie. Praha: Karolinum. (s. 21-36)

3. TĚLO JAKO DUKAZ: Psychofyzické typologie a „rozený zločinec“
Povinná literatura: Gould, S.J. (1997) : Jak neměřit člověka. Praha, NLN. (str. – 143-161)

4. TĚLO A FITNESS: Zdatnost, „tělo národa“ a Sokol kapverdský
Povinná literatura: Křivohlavý, J. (2001): Psychologie zdraví. Praha: Portál. ( kap. Pohybová aktivita, str. 134- 142 )

5. TĚLO (NE) MOCNÉ : Murphyho handicap a Burtonova Anatomie melancholie
Povinná literatura: Murphy, R.F. (2001): Umlčené tělo. Praha: SLON. (kap. Tělo, já a společnost, str. 75-95)

6. TĚLO NA TĚLO: Tělo ve společnosti a bonton disciplinace
Povinná literatura: Foucault, M. (2000) : Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin. (kap. I. Tělo odsouzených, str. 33-66)

7. TĚLO CIZINCE: Imaginace, somatické kontinuum a rasové stigma
Povinná literatura: Budil, I.T. (2005): Zrození moderní rasové teorie: Život a dílo Victora Courteta. Brno: Universitas Masarykiana. (str. 32-40)

8. TĚLO A RITUS: Corpus Hermeticum, rituály přechodu a tělesné metamorfózy
Povinná literatura: Turner, V (2004) : Průběh rituálu. Brno: Computer press. (str. 67-83)

9. TĚLO A JAZYK: Kognitivní lingvistika aneb co na srdci, to na jazyku
Povinná literatura: Blažek, Bohuslav (1998): Theatrum mundi aneb Jak nám vládnou metafory a metonymie. Praha: Orghast.

10. TĚLO A OBRAZ: Leonardo, 90:60:90 a estetika těla
Povinná literatura: Eco, U.(2005): Dějiny krásy. Praha: Argo. (kap. Lidské tělo, str. 72 – 81)

11. TĚLO JE V MÓDĚ: Elle „the Body“ McPherson, corporate identity a těla jako chrámy konzumu
Povinná literatura: Lipovetsky, G. (2002): Říše pomíjivosti: Móda a její úděl v moderních společnostech. Praha:
Prostor. (Kapitola V.Postupný skluz společnosti.)

12. TĚLA O TĚLE: Závěrečná beseda s pozvanými hosty
.: komentáře?

Můžeš použít tyto tágy:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Digest
LIDSTVO ZNOVU STOJÍ NA ROZCESTÍ

LIDSTVO ZNOVU STOJÍ NA ROZCESTÍ

UMA ILHA MÁGICA DE MOCAMBIQUE

UMA ILHA MÁGICA DE MOCAMBIQUE

#ENDOFVIOLENCE2018

#ENDOFVIOLENCE2018

FASHION BIBLE A LA FRANCE

FASHION BIBLE A LA FRANCE

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č.1.

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č.1.

S LOUTKAMI KOLEM SVĚTA

S LOUTKAMI KOLEM SVĚTA