Antropologie módy

08 / 01 / 2010
Antropologie módy

Předmět je zaměřen na obecně-antropologický přístup k porozumění módy jako fenoménu, který spoluvytváří nejen vnější podobu člověka, ale také jeho chování či životní styl. Studenti se jeho prostřednictvím seznámí s vybranými součástmi „módně-průmyslového komplexu“ , naučí se vnímat módu v širších, interdisciplinárních souvislostech a jako propojený celostní systém.

This course aims at the anthropological approach to the broad issue of fashion and fashion trends, the phenomenon which affects not only people´s appearance but also their behaviour or lifestyles. Students are introduced to the particular elements of the „fashion industry“, and are taught to perceive fashion in an interdisciplinary pespective, and as a comprehensive system.


1. Šaty dělají člověka: Móda a antropologie

antropologické předpoklady módy- móda jako kulturní distinkce a znak- zúčastnělé pozorování-interview-záznam neverbálního chování – analýza

Povinná literatura: Hendl, J. (2005): Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál. (Kapitola VI. Metody získávání dat: str. 161-177 a 191-204.)

2. O kráse: Móda a estetika

pojem krásy – krása a módně-průmyslový komplex -biologie a kultura vkusu -krása jako opus contra naturam- krása v očích pozorovatele vs. estetické univerzálie

Povinná literatura: Stibral, K.(2006): Darwin a estetika. Praha: Amfibios.(Kapitola I. Darwin a estetické jevy: str. 13-26.)

3. Ukaž se: Móda jako sebeprezentace

Adolf Portmann -pojem sebeprezentace – aparence – adresný vlastní jev – povrchy a jejich designování – oděv jako symbol a kulturní metafora – dress-code – statut symboly – sociální miméze – sociální role

Povinná literatura: Komárek, S.(2000): Příroda a kultura: Svět jevů a a svět interpretací. Praha: Vesmír. (Kapitola Portmannův přínos.)

4.Proměny vkusu : Móda a historie

malá historie odívání- aristokracie jako arbiter elegantiarum- móda a modernita- – proměnlivost ideálů krásy – móda jako mýtus o věčném návratu

Povinná literatura: Lipovetsky, G. (2002): Říše pomíjivosti: Móda a její úděl v moderních společnostech. Praha: Prostor. (Kapitola I. Móda a Západ: aristokratické období: str.34-54.)

5.Sex ve městě: Móda a atraktivita

pojem atraktivity – pohlavní výběr – hédonizace a fetišismus módy – waist and hip ratio – BMI-Kindchenschema

Povinná literatura: Barett, L.;Dunbar, R.;Lycett, J.(2007): Evoluční psychologie člověka. (Kapitola V. Výběr partnera a pohlavní výběr: str. 93-118.)

6.Tělo je v módě : Móda a tělesnost

pojem body image -tělo jako ideální forma- princip embodiementu – tělesné modifikace -móda jako sociální tortura – módní somatotyp – kult anorexie

Povinná literatura: Grogan S.(2000): Body image: Psychologie nespokojenosti s vlastním tělem. Praha: Grada. (Kapitola I. Kultura a body image.)

7.Jak se dělá móda: Móda a trh

módní a kulturní průmysl- lokální a globální trh -nadnárodní korporace- – dceřinné společnosti – branding -ekonomie pozornosti

Povinná literatura: Simmel, G.(1997): Peníze v moderní kultuře. Praha: SLON. ( Esej o módě.)

8.Hvězdy z ulice: Móda a sociální stratifikace

pojem prestiže – luxusní struktury -haute couture a lowclass–kult hvězdy a celebrit – zákony proti přepychu – móda ulice – genderové stereotypy

Povinná literatura: Lipovetsky, G.(2003): Věčný přepych. Praha: Prostor. (Kapitola: Moderní a postmoderní podoby luxusu.)

9. Design of life : Móda jako životní styl

značka jako kulturní konstrukt – kulturní rezistence a dominance -subkultura a postsubkultura- případové studie.

Povinná literatura: Klein, N.(2005): Bez loga. Praha: Dokořán. (Kapitola I. Bez prostoru: str. 1-25.)

10.Svět v obraze: Móda a média

moc obrazu – módní ikonismus -image – vizuální komunikace – společnost spektáklu — reklama a biologie chování

Povinná literatura: Lipovetsky, G.(2002): Říše pomíjivosti. Móda a její úděl v moderních společnostech. Praha: Prostor:. (Kapitola III.: Kultura módních médií: jeden z esejů.)

11. Žhavé trendy : Móda a postmoderna

současné teorie módy – móda a sémiotika – kulturní konstrukt ztělesnění identity – umění- politika či ideologický systém

Povinná literatura Lipovetsky, G. (2002): Říše pomíjivosti: Móda a její úděl v moderních společnostech. Praha: Prostor. (Kapitola V.Postupný skluz společnosti.)

12.(13) Vzhůru do terénu!: Móda v praxi praktikum v terénu – aplikace a osvojení pozorovacích a záznamových metod-ukončení kursu

V letním semestru 2010 byla hostem semináře módní návrhářka  Monika Drápalová, v ls 2011 šéfredaktorka Lidé a Země Lenka Klicperová a „krása  a zdobení u Surmů“, v ls 2012 Vladimir 518 s projektem Kmeny.
.: komentáře?

Můžeš použít tyto tágy:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Digest
PO STOPÁCH CHARLESE DARWINA

PO STOPÁCH CHARLESE DARWINA

PAMĚTNÍ KNIHY TÁBORSKÉ TABÁKOVÉ TOVÁRNY PO SEDMDESÁTI LETECH ZNOVU OŽILY

PAMĚTNÍ KNIHY TÁBORSKÉ TABÁKOVÉ TOVÁRNY PO SEDMDESÁTI LETECH ZNOVU OŽILY

WORLD IN PICTURES

WORLD IN PICTURES

ROZHOVOR PRO BARBAR

ROZHOVOR PRO BARBAR

ROZHOVOR PRO TÁBORSKÝ DENÍK

ROZHOVOR PRO TÁBORSKÝ DENÍK

IN SEARCH OF BEAUTY

IN SEARCH OF BEAUTY