Antropologie módy

08 / 01 / 2010
Antropologie módy

Předmět je zaměřen na obecně-antropologický přístup k porozumění módy jako fenoménu, který spoluvytváří nejen vnější podobu člověka, ale také jeho chování či životní styl. Studenti se jeho prostřednictvím seznámí s vybranými součástmi „módně-průmyslového komplexu“ , naučí se vnímat módu v širších, interdisciplinárních souvislostech a jako propojený celostní systém.

This course aims at the anthropological approach to the broad issue of fashion and fashion trends, the phenomenon which affects not only people´s appearance but also their behaviour or lifestyles. Students are introduced to the particular elements of the „fashion industry“, and are taught to perceive fashion in an interdisciplinary pespective, and as a comprehensive system.


1. Šaty dělají člověka: Móda a antropologie

antropologické předpoklady módy- móda jako kulturní distinkce a znak- zúčastnělé pozorování-interview-záznam neverbálního chování – analýza

Povinná literatura: Hendl, J. (2005): Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál. (Kapitola VI. Metody získávání dat: str. 161-177 a 191-204.)

2. O kráse: Móda a estetika

pojem krásy – krása a módně-průmyslový komplex -biologie a kultura vkusu -krása jako opus contra naturam- krása v očích pozorovatele vs. estetické univerzálie

Povinná literatura: Stibral, K.(2006): Darwin a estetika. Praha: Amfibios.(Kapitola I. Darwin a estetické jevy: str. 13-26.)

3. Ukaž se: Móda jako sebeprezentace

Adolf Portmann -pojem sebeprezentace – aparence – adresný vlastní jev – povrchy a jejich designování – oděv jako symbol a kulturní metafora – dress-code – statut symboly – sociální miméze – sociální role

Povinná literatura: Komárek, S.(2000): Příroda a kultura: Svět jevů a a svět interpretací. Praha: Vesmír. (Kapitola Portmannův přínos.)

4.Proměny vkusu : Móda a historie

malá historie odívání- aristokracie jako arbiter elegantiarum- móda a modernita- – proměnlivost ideálů krásy – móda jako mýtus o věčném návratu

Povinná literatura: Lipovetsky, G. (2002): Říše pomíjivosti: Móda a její úděl v moderních společnostech. Praha: Prostor. (Kapitola I. Móda a Západ: aristokratické období: str.34-54.)

5.Sex ve městě: Móda a atraktivita

pojem atraktivity – pohlavní výběr – hédonizace a fetišismus módy – waist and hip ratio – BMI-Kindchenschema

Povinná literatura: Barett, L.;Dunbar, R.;Lycett, J.(2007): Evoluční psychologie člověka. (Kapitola V. Výběr partnera a pohlavní výběr: str. 93-118.)

6.Tělo je v módě : Móda a tělesnost

pojem body image -tělo jako ideální forma- princip embodiementu – tělesné modifikace -móda jako sociální tortura – módní somatotyp – kult anorexie

Povinná literatura: Grogan S.(2000): Body image: Psychologie nespokojenosti s vlastním tělem. Praha: Grada. (Kapitola I. Kultura a body image.)

7.Jak se dělá móda: Móda a trh

módní a kulturní průmysl- lokální a globální trh -nadnárodní korporace- – dceřinné společnosti – branding -ekonomie pozornosti

Povinná literatura: Simmel, G.(1997): Peníze v moderní kultuře. Praha: SLON. ( Esej o módě.)

8.Hvězdy z ulice: Móda a sociální stratifikace

pojem prestiže – luxusní struktury -haute couture a lowclass–kult hvězdy a celebrit – zákony proti přepychu – móda ulice – genderové stereotypy

Povinná literatura: Lipovetsky, G.(2003): Věčný přepych. Praha: Prostor. (Kapitola: Moderní a postmoderní podoby luxusu.)

9. Design of life : Móda jako životní styl

značka jako kulturní konstrukt – kulturní rezistence a dominance -subkultura a postsubkultura- případové studie.

Povinná literatura: Klein, N.(2005): Bez loga. Praha: Dokořán. (Kapitola I. Bez prostoru: str. 1-25.)

10.Svět v obraze: Móda a média

moc obrazu – módní ikonismus -image – vizuální komunikace – společnost spektáklu — reklama a biologie chování

Povinná literatura: Lipovetsky, G.(2002): Říše pomíjivosti. Móda a její úděl v moderních společnostech. Praha: Prostor:. (Kapitola III.: Kultura módních médií: jeden z esejů.)

11. Žhavé trendy : Móda a postmoderna

současné teorie módy – móda a sémiotika – kulturní konstrukt ztělesnění identity – umění- politika či ideologický systém

Povinná literatura Lipovetsky, G. (2002): Říše pomíjivosti: Móda a její úděl v moderních společnostech. Praha: Prostor. (Kapitola V.Postupný skluz společnosti.)

12.(13) Vzhůru do terénu!: Móda v praxi praktikum v terénu – aplikace a osvojení pozorovacích a záznamových metod-ukončení kursu

V letním semestru 2010 byla hostem semináře módní návrhářka  Monika Drápalová, v ls 2011 šéfredaktorka Lidé a Země Lenka Klicperová a „krása  a zdobení u Surmů“, v ls 2012 Vladimir 518 s projektem Kmeny.
.: komentáře?

Můžeš použít tyto tágy:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Digest
LIDSTVO ZNOVU STOJÍ NA ROZCESTÍ

LIDSTVO ZNOVU STOJÍ NA ROZCESTÍ

UMA ILHA MÁGICA DE MOCAMBIQUE

UMA ILHA MÁGICA DE MOCAMBIQUE

#ENDOFVIOLENCE2018

#ENDOFVIOLENCE2018

FASHION BIBLE A LA FRANCE

FASHION BIBLE A LA FRANCE

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č.1.

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č.1.

S LOUTKAMI KOLEM SVĚTA

S LOUTKAMI KOLEM SVĚTA